วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ

  1. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพดีและสามารถลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อสำเสนอต่อลูกค้า
  2. มุ่งมั่นให้บริการกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการช่วยเหลือให้กับทุกสังคม

พันธกิจ

  • นำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพดี
  • ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านของคุณภาพ การขนส่งและการติดต่อสื่อสาร
  • ยึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Joomla 1.6 template