ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของริเวอร์แควสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทหลัก

1. ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

2. ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ

 

3. ข้าวโพดหวานบรรจุถ้วย